แลก abcpoint โอน abcpoint

1

Point = Baht

วิธีการชำระค่าบริการ

คุณสามารถชำระค่าบริการได้ ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. เข้า Application abc Payment ผ่าน Smartphone

2. Login เข้าใช้งาน Application โดยจะแสดงหน้าจอ Create Account/Login ให้เลือก “LOGIN” (หากยังไม่ได้สมัครสมาชิก ให้เลือก Create Account เพื่อทำการสมัครสมาชิกก่อนทำรายการต่อไป)

3. หลังจาก Login เรียบร้อยแล้ว จะแสดงหน้า Profile

4. หลังจาก Login เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้เลือกที่เมนู “Scan Bill” เพื่อเริ่มการชำระค่าบริการ หลังจากเลือก “Scan Bill” จะแสดงหน้าที่รวบรวม Service ต่างๆ ที่สามารถทำการชำระค่าบริการผ่าน abc Payment ได้

5. เลือก Service “การประปานครหลวง” หลังจากนั้นจะแสดงหน้าจอให้ User Scan Barcode หรือ QR Code โดยนำบิลแจ้งค่าน้ำประปาของการประปานครหลวงมา Scan ผ่าน Application abc Payment

6. หลังจาก Scan Barcode / QR Code เรียบร้อยแล้ว จะแสดงรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับค่าน้ำประปาในหน้า Summary หลังจากนั้นเลือก “CONFIRM”

7. หลังจากเลือก “CONFIRM” กรณีที่ Point ของ User พอสำหรับชำระค่าบริการ จะแสดง Pop up ให้ User ยืนยันการชำระค่าบริการ โดยการเลือก “ตกลง”

8. หลังจากยืนยันการชำระค่าบริการ โดยการเลือก “ตกลง” ระบบจะส่ง OTP ผ่าน SMS ไปยังเบอร์โทรศัพท์ของ User และจะแสดงหน้า OTP ให้ User กรอก OTP เพื่อยืนยันการชำระค่าบริการ หลังจากนั้นเลือก “CONFIRM”

9. หลังจากเลือก “CONFIRM” จะแสดงหน้า Billing Detail พร้อม Pop up “ขอบคุณ...” พร้อมกับมี Email แจ้งไปยัง User

10. กรณีที่ Point คงเหลือของ User ไม่พอสำหรับการชำระค่าบริการ หลังจากเลือก “CONFIRM” ในหน้า Summary แล้ว จะแสดง Pop up แจ้งกับ User ว่า “จำนวน Point ไม่พอ...” หลังจากนั้นเลือก “OK” แล้วไปที่หน้า Profile เลือก Point Transfer หรือ Member to Member เพื่อทำการโอน Point แล้วดำเนินการขั้นตอนต่อไป

11. หลังจากทำรายการชำระค่าบริการเสร็จเรียบร้อยแล้ว User สามารถดูข้อมูลย้อนหลังการทำรายการที่ผ่านมาได้ โดยเลือก “History” จะแสดงข้อมูลการทำรายการที่ผ่านมาของลูกค้าทั้งหมด

12. หาก User ต้องการดูรายละเอียดการชำระค่าบริการ แต่ละรายการ ให้เลือกรายการที่ต้องการดูรายละเอียดในหน้า “History” หลังจากนั้นจะแสดง Pop up รายละเอียดของรายการ การชำระค่าบริการที่ User ต้องการเรียกดู