แลก abcpoint โอน abcpoint

1

Point = Baht

คำถามที่พบบ่อย

 • ถ้าต้องการใช้บริการ abc Paymet ต้องทำอย่างไร

  • ลูกค้า ต้องสมัครเป็นสมาชิกกับทาง abcpoint ก่อน จากนั้นให้เตรียมใบแจ้งค่าบริการ และเตรียมจำนวน Point ให้เพียงพอกับค่าบริการที่ต้องการชำระ (คลิกเพื่อดูวิธีการโอน Point)
 • ชำระค่าบริการผ่านช่องทางใดได้บ้าง

  • ลูกค้า สามารถชำระค่าบริการได้ 2 ช่องทาง คือ
   1. ผ่านเว็บไซต์ http://payment.abcpoint.com
   2. ผ่านแอพพลิเคชั่น abc Payment ทั้งระบบ iOS และ Android คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 • วิธียกเลิกการชำระค่าบริการ

  • ลูกค้า สามารถยกเลิกการชำระค่าบริการได้ ภายในวันที่ทำรายการ และ ก่อนเวลา 17:30 น. เท่านั้น ยกเว้น การชำระบิล 123 Service เนื่องจากผู้ให้บริการ (Biller) ไม่อนุญาตให้ยกเลิกการชำระค่าบริการ
  • ลูกค้า ไม่สามารถยกเลิกการชำระค่าบริการ หลังวันที่ทำรายการได้ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 • วิธียกเลิกการชำระค่าบริการ

  ลูกค้า แจ้งยืนยันขอยกเลิกการชำระค่าบริการ มายัง abc Payment Call Center โทร. 02-732-9001-4 หรือ Email : payment@abcpoint.com หรือ Fax : 02-650-5255

  • 1. Subject Email (กรณีแจ้งยกเลิกผ่าน Email หรือ Fax) “ABC Member : แจ้งขอยกเลิกการชำระค่าบริการหมายเลข .....”
  • 2. ขอยกเลิกการชำระค่าบริการหมายเลข .....
  • 3. วันที่ทำรายการ และ เวลา
  • 4. เลขที่รายการ (Payment Transaction ID 20 หลัก)
  • 5. ผู้ให้บริการที่ชำระ (Biller)
  • 6. รหัสอ้างอิง 1
  • 7. จำนวน Point ที่ชำระ
  • 8. หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อของสมาชิก
  • 9. เหตุผลการยกเลิก
  • 10. ลงชื่อผู้ขอยกเลิกฯ

  พร้อมด้วย “ใบยืนยันการชำระค่าบริการ”

 • จะมั่นใจในความปลอดภัยของการใช้บริการ abc Payment ได้อย่างไร

  • ลูกค้าสามารถเชื่อมั่นได้ เพราะทุกครั้งที่ทำธุรกรรมใดๆ ระบบจะให้ลูกค้ายืนยันตัวตนโดยการระบุหมายเลข OTP (One Time Password) เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล
 • จะทราบได้อย่างไรว่า ทำรายการชำระค่าบริการสำเร็จแล้ว

  • เมื่อชำระค่าบริการเสร็จเรียบร้อย ระบบจะแสดงหน้าจอ “ยืนยันการชำระค่าบริการเรียบร้อย” พร้อมกับลูกค้าจะได้รับอีเมล์ยืนยันการชำระค่าบริการ
 • หากจำนวน Point ไม่พอสำหรับชำระค่าบริการ สามารถชำระด้วยวิธีอื่นได้หรือไม่

  • ลูกค้าต้องเตรียม Point ให้เพียงพอกับจำนวนที่ต้องการชำระ